Přepínače (radio button)

Pro zadání údajů, které mohou nabývat omezeného počtu předem daných hodnot jsou použity tzv. přepínače (někdy označovány též radio button).

Přepínač s aktuální hodnotou DPH+bez daně

Přepínače mívají dvě a více poloh, z nichž zvolíte jednu, která má aktuálně platit. Aktuální poloha přepínače (tj. aktuální hodnota dané vstupní položky) je vyznačena tečkou uvnitř kruhu . Nezvolená volba je vyznačena kruhem bez tečky .

Nastavení aktivní polohy můžete provést:

  • kliknutím myší na danou hodnotu
  • z klávesnice kurzorovými klávesami. Platí pouze, je-li fokus na některé hodnotě přepínače (což je zvýrazněno). Potom pohybem šipky nahoru/dolů se přepne aktuální hodnota současně s přesunem kurzoru na následující (předchozí) hodnotu přepínače.