Záložka Chybový protokol obecně

Záložka je v dané agendě k dispozici pouze v případě, že byla provedena nějaká akce, která neskončila zdárným výsledkem, ale při jejím vykonání byly zjištěny nějaké více či méně závažné chybové stavy, o nichž je třeba informovat uživatele. Slouží k zobrazení seznamu takových chyb, který si uživatel může prohlížet, příp. vytisknout a podle něj postupně příčiny chyb odstraňovat.

Chybový protokol se může objevit jako záložka v dané agendě nebo jako subzáložka záložky Detail či jiné adekvátní záložky podle toho, v rámci jaké akce k daným chybám došlo:

Chybový protokol lze skrýt:

  • buď pomocí funkce Skrýt, je-li tato v daném místě programu k dispozici,
  • nebo zavřením agendy (po novém otevření agendy již nebude subzáložka k dispozici a znovu se zobrazí jedině po opětovném vyvolání výpočtu, pokud opakovaně dojde k chybám),
  • nebo vyvoláním jiné akce, která povede k zobrazení jiné záložky Chybový protokol v téže agendě (např. v agendě Mzdových listů je k dispozici více akcí, které mohou vyvolat různé chybové protokoly (např. kontrola duplicit výpočtu a vlastní výpočet mezd).

Obsahuje needitovatelný seznam chyb, k nimž došlo při posledním výpočtu. K dispozici jsou položky:

Název Popis
Text chyby

Popis vzniklé chyby. Objasníme na příkladech:

Při spuštění výpočtu mezd program zjistí, že nebyl nalezen pro počítané období platný průměr na dovolenou a do protokolu o tom vypíše informaci.

Při spuštění výpočtu průměrů je provedena kontrola, zda je již založeno mzdové období, pro které se mají průměry počítat. V opačném případě se zobrazí chybový protokol s textem chyby, že pro výpočet průměrů není definován dostatečný počet následných období za obdobím aktivním!

Závažnost

Chyby mohou být různé závažnosti a podle toho je třeba k nim přistupovat. Chyba může být dána buď nějakou kontrolou danou výrobcem přímo v rámci výpočtu (např. chybí průměr na náhrady potřebný k vyčíslení příplatku nebo je přímo ve výpočtovém vzorci definován Kontrolní výraz a při výpočtu je vyhodnocen jako nesplněný.

Položka zobrazuje závažnost chyby:

  • Informativní - Jedná se o drobnou chybu, která nevadí provedené akci, nicméně uživatel by o ní měl být informován.
    • Např. u výpočtu mezd se jedná o chybu, která nemá vliv na příznak správnosti výpočtu mezd a uživatel se může rozhodnout, zda její příčiny odstraní a výpočet zopakuje, či nikoli.
  • Kritická - Jedná se o chybu, která je zásadního charakteru a znemožňuje danou akci dokončit tak, aby její výsledky byly platné.
    • Např. u výpočtu mezd se jedná o chybu, která znemožňuje výpočet mezd dokončit, tj. mzdový list, u něhož k takové chybě došlo, nebude mít nastaveno, že byl vypočten správně. Uživatel musí příčinu chyby odstranit a poté výpočet spustit znovu.
Chyba na objektu Identifikace Bussiness objektu, u něhož k dané chybě došlo. Zde identifikace mzdového listu, u něhož došlo k chybě při výpočtu mezd.

Ve spodní části záložky je k dispozici panel pro Detailní zobrazení textu chyby.

Funkce k záložce:

Zda jsou k této záložce k dispozici nějaké funkce a jaké, závisí na tom, v jaké části programu byla záložka zobrazena a zda je zobrazena jako záložka nebo subzáložka nějakého detailu. Typicky jsou k této záložce k dispozici funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vymazat F8 Vymaže seznam zobrazených chyb.
Skrýt Shift
+F8

Vymaže seznam zobrazených chyb a záložku Skryje.

Pokud si záložku skryjete, nebude možno ji zpětně zobrazit. Zobrazí se opětovně jedině po znovuspuštění výpočtu, pokud při něm opět dojde k nějaké chybě.

Zobraz k tisku F5 Pro zobrazení chybového protokolu v prosté textové podobě se využívá agenda editoru, která se po vyvolání funkce otevře "přes" zdrojovou agendu. K dispozici jsou všechny funkce, které agenda editoru nabízí.