Záložka Firma - obecně

Tato subzáložka slouží:

  • k zadání firmy a prohlížení adresy sídla vybrané firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičkách dokladů)
  • k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny a prohlížení adresy dané provozovny
  • k zadání osoby, na kterou se má daný doklad rovněž odkazovat
  • k zobrazení dalších údajů o dané firmě (např. nezaplacených dokladů)

Pokud se jedná o agendu, která slouží pouze pro prohlížení dokladů, ale v níž nelze dané doklady editovat, pak subzáložka slouží samozřejmě pouze pro prohlížení zadaných údajů.