Záložka Nepoužitá čísla - obecně

Tato záložka slouží k zobrazení a případné rezervaci volných pořadových čísel, které vznikly smazáním záznamů vystavených v dané řadě. Čísla se použijí automaticky, pokud je na řadě dokladů, účetní řadě či řadě aktivit zatržen parametr Zaplňovat mezery po smazaných dokladech.

V horní části pracovní plochy okna této agendy je k dispozici omezení za řadu dokladu a období.

Název Popis
Řada Zadáte hodnotu do číselníkové položky řady. Zadáte zkratku řady z klávesnice nebo vyberete z číselníku řad. A to buď číselníku Řady dokladů, Účetní řady či Řady aktivit, v závislosti na tom, v jakém číselníku se nalézáte. Předvyplňuje se tak, jak bylo naposledy použito daným uživatelem v této agendě.
Období Zadáte hodnotu do číselníkové položky období. Zadáte zkratku období z klávesnice nebo vyberete z číselníku období.  Předvyplňuje se tak, jak bylo naposledy použito daným uživatelem v této agendě.

Záložka Nepoužitá čísla dále obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam všech dosud vzniklých nepoužitých čísel (pokud nebyl omezen omezením výše).

Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Položky:

Název Popis
Zkratka řady Zkratka označující řadu, ve které byl smazaný záznam vystaven.
Název řady Vysvětlující název řady smazaného záznamu.
Období Zkratka označující období, do kterého byl smazaný záznam zařazen.
Číslo Pořadové číslo smazaného záznamu.
Datum a čas vytvoření Datum a čas, kdy došlo ke smazání záznamu, tj. kdy bylo vytvořeno dané nepoužité číslo.
Vyhrazený uživatel Uživatel, kterému je vyhrazeno dané nepoužité číslo, tj. uživatel, který nad tímto číslem vyvolal funkci Vyhradit uživatele. Vyhrazeného uživatele je možné zrušit pomocí funkce Zrušit vyhrazení.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor na záložce Naposledy použitá čísla

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po seznamu plateb a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vyhradit uživatele - Touto funkcí si může přihlášený uživatel pro sebe vyhradit (tj. zarezervovat) zvolené nepoužité číslo. Vyhrazené číslo se přednostně použije pro nový záznam vystavovaný v patřičné řadě uživatelem, který jej má vyhrazené. Pro ostatní uživatele je přeskakováno.
  • Zrušit vyhrazení - Touto funkcí je možné zrušit vyhrazení vybraného nepoužitého čísla nezávisle na tom, kdo vyhrazení provedl.

Pro použití funkce Vyhradit uživatele a Zrušit vyhrazení musí mít uživatel přidělené právo Vyhrazovat uživatele na nepoužitém čísle a to právo u Řady dokladů, Účetní řady či Řady aktivit; v závislosti na tom, v jakém číselníku bude chtít uživatel dané funkce používat.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Změny probíhají prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Doplňující popis
Občerstvit F11 -
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -