Záložka Revize - obecně

Tato záložka slouží:

  • Pro zobrazení seznamu revizí aktuálního dokladu - Je zde tedy vidět, zda daný doklad má nějakou archivovanou revizi, kdo jednotlivé revize vytvořil a kdy.
  • Pro tisky dokladů v jednotlivých revizích, zobrazování a tisky rozdílů mezi revizemi.
  • Pro vlastní schvalování (u záznamů, kde se požaduje schválení od přihlášeného uživatele).

Je k dispozici v agendách, které podporují vytváření revizí, ale pouze tehdy, pokud je v parametru Povolit revize dat nastavena hodnota Ano.

Typy dokladů, které revize dokladů podporují:

V horní části záložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
K dokladu Číslo dokladu, ke kterému patří dané údaje o revizích.

Záložka Revize dále obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud vzniklých revizí k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy. Pokud je zde záznam alespoň jedné uložené revize, přibude zde automaticky i řádek, který představuje aktuální revizi (aktuální stav daného dokladu).

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Položky:

Název Popis
Revize Číslo revize. Revize jsou číslovány od 1.
Popis Text, který uživatel zadá při uzavírání revize a který slouží k lepší identifikaci revize. U aktuální revize je zde uveden text identifikující, že jde o aktuální revizi.
Datum Datum vytvoření daného záznamu revize. Je to vlastně datum "uzavření" dané verze dokladu a její zaarchivování. U aktuální revize je položka prázdná.
Autor Uživatel, který revizi vytvořil. U aktuální revize je položka prázdná.

Pokud je v některé z agend v záložce revize zobrazováno ještě něco navíc, je to předmětem popisu dané agendy. Viz např. revize v agendě Dokumenty, kde se zobrazuje i obsah dokumentu z jednotlivých revizí.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Změny probíhají prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Doplňující popis
Nová revize Ctrl +F9 Vytvoří revizi aktuálního dokladu, tj. vlastně zaarchivuje jeho stav k danému okamžiku. Jedná se o jednu z možností vytvoření revize daného dokladu resp. obecně daného záznamu.
Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Nabízí se seznam všech tisk. sestav resp. exportů pro danou dokladovou agendu. Zde můžete mj. provést:

  • Tisk/export dané revize dokladu - Vyvoláním tisku resp. exportu nad vybranou revizí a výběrem tisku formuláře daného dokladu.
  • Tisk rozdílů mezi revizemi - Označením revizí, které si přejete porovnat, a výběrem tiskové sestavy pro tisk rozdílů revizí.
  • Prohlížení rozdílů - K prohlížení rozdílů je možno použít náhled téže tiskové sestavy jako pro tisk rozdílů.
Změnit popis F4 Jedná se o možnost k danému záznamu revize editovat poznámku, která se zadávala při vzniku nové revize. Poznámka je dostupná k editaci, pokud má k tomu přihlášený uživatel přístupové právo Změnit popis revize.
Vymazat Ctrl +F8 Touto funkcí je možné mazat starší revize. Aktuální revizi smazat nelze.