CRM

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu CRM.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Aktivity a časový plán Aktivity
Adresář firem
Časový plán
Reporty segmentace trhu a aktivit
2 - Kampaně Kampaně
Zpracování kampaní
Adresáti kampaní
Zakázaní adresáti
Typy kampaní
Zpětné vazby kampaní
Proměnné kampaní
Šablony kampaní
3 - Marketingová nastavení Počty zaměstnanců
Finanční kategorie
Typy vlastnictví
Právní formy společnosti
Kódy NACE
Kategorizační údaje
Skupiny kategorizačních údajů
4 - Nastavení Aktivit Oblasti aktivit
Typy aktivit
Řady aktivit
Procesy aktivit
Produkty
Kroky procesu
Projekty
Pravděpodobnosti úspěchu

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce CRM ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Modul řeší evidenci aktivit vzhledem k zákazníkům (např. obvolání, schůzka, úkol apod.), řízení vlastních zdrojů vzhledem k zákazníkům (plánování aktivit uživatelům/rolím ve firmě s možností předání na jiného uživatele/roli, agenda typu "Co mám dnes dělat" apod.), soustředění akcí vzhledem k zákazníkům do jednoho místa (záložka Souvislosti, historie aktivit, vystavování nových aktivit a dokladů, výstupy).

Skupina Aktivity a časový plán obsahuje agendy s funkčností typickou pro podporu procesního CRM ve firmě, podporu pro řízení zákaznických vztahů. Sledování aktivit je podporováno nejen u zákazníků, ale také u osob, středisek, zakázek, obchodních případů, projektů popř. dalších evidencí vedených v systému. Zadané aktivity si lze přehledně prohlížet pomocí časových plánů s možností různých definic pohledů na časový plán (co a jak se má zobrazovat). Zobrazený plán lze samozřejmě rovnou upravovat, tj. záznamy plánovaných událostí (aktivit) rovnou v něm přidávat, opravovat či mazat.

Dále je do této skupiny zařazena i agenda Adresář firem, jelikož v reálné implementaci CRM je vedle agendy aktivit stěžejní agendou poskytující souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz popis adresáře firem.

Pomocí vhodného použití rolí (role nemusí nutně znamenat pouze fyzické osoby, ale i další zdroje, jako např. firemní auta, jednací místnosti, pracoviště apod.) modul umožňuje sledování vytíženosti různých vlastních kapacit.

Skupina Kampaně obsahuje agendy pro podporu marketingu (agenda pro provádění marketingových kampaní a potřebné podpůrné číselníky).

Skupina Marketingová nastavení obsahuje číselníky pro provádění segmentace firem dle různých kategorizačních údajů (tj. pro provádění definic kategorizačních údajů pro adresář firem a pro zadávání těchto údajů u jednotlivých firem).

Skupina Nastavení Aktivit obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu váží.

Do v. 14.02 včetně zde také byla k dispozici agenda "Přehled aktivit" (od verze 12.03 dostupná pouze na zvláštní parametr v Nexus.cfg). Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Přehled aktivit" - kde je?