Servis

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Servis.

1 - Příjem a výdej Servisované předměty
Servisní dispečink
2 - Zpracování Výdej materiálu a kooperací
Servisní listy
Montážní listy
3 - Nastavení
Servisní závady
Servisní pracoviště
Servisní operace
Stavy servisního listu
Servisní odbornosti
Modely serv. předmětů
Způsoby vyřízení
Typy servisních případů
Texty notifikace stavů

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá stejnojmenné podsložce Servis ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Modul je určen firmám, které se zabývají servisem a opravami. Může se jednat o opravy vlastního prodávaného zboží (záruční a pozáruční servis) včetně řešení reklamací, ale také jiných předmětů servisu – typicky automobilových vozidel, bílé techniky, počítačů, nejrůznějších strojních a jiných zařízení, případně i opravy bez vazby na nějaké zařízení (stavebnictví, instalatéři atd.). Modul je koncipován tak, že jej lze jednoduše přizpůsobit libovolným komoditám. Pomocí specifických instalačních sad uživatel volí konkrétní typ servisní činnosti, například servis a opravy automobilových vozidel, bílé techniky, počítačů, strojních a jiných zařízení, případně i oprav bez vazby na konkrétní zařízení (stavebnictví, instalatérství…) atd. Pokud jeho obor činnosti není k dispozici v rámci instalační sady dodávané výrobcem, může si její zhotovení objednat, příp. si v modulu vše nadefinovat sám.

Skupina Příjem a výdej zahrnuje stěžejní agendy modulu. Integrovaný Servisní dispečink dovoluje rychle zobrazení historie opravovaného předmětu a s ním evidovaného klienta, včetně informací o případných pohledávkách. Servisované předměty lze zadávat textově, výběrem ze skladových karet nebo je lze evidovat samostatně v agendě Servisovaných předmětů, kde k nim lze evidovat řadu dalších potřebných údajů.

Skupina Zpracování obsahuje agendy pro elektronickou evidenci servisních listů a z nich plynoucích montážních listů, které umožňují podrobnou evidenci zakázky, tj. např.: předmět servisu, popis závady, identifikace klienta, stav předmětu, odhad ceny, informace o záručním/pozáručním servisu, požadované servisní operace, obrázky (např. fotky poškození vozu), informace o předání apod. Závady lze zadávat volitelně buď textově nebo výběrem z číselníku servisních závad, přičemž při výběru z číselníku je k dispozici provázanost identifikovaných závad a potřebných servisních operací, které se pak mohou do servisního listu automaticky předvyplňovat a to i s možností zohlednění různých operací či materiálů pro různé modely servisované věci. Dále je zde agenda pro provádění výdeje materiálu s provázaností na evidenci skladových zásob a výdeje do kooperací. Agendy podporují mj. též přímou evidenci odpracovaného času na zakázce a přímé vystavování fakturačních dokladů včetně podpory plateb na zálohu.

Skupina Nastavení obsahuje řadu podpůrných číselníků potřebných pro další práci s modulem.

Dále viz popis modulu Servis v charakteristice jednotlivých modulů a skupin agend.