Call Centrum

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Call Centrum.

1 - Hovory Call Centrum
Historie volání
Reporty Call Centra
2 - Nastavení Telefonní přístroje

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce CRM ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Jedná se o skupinu agend umožňující provoz call centra s návazností na evidenci kontaktů pro efektivní vyřizování hovorů, včetně evidence historie realizovaných volání.