Dokumenty a přílohy

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Dokumenty a přílohy.

1 - Dokumenty Dokumenty
Kategorie dokumentů
Editor
Smlouvy
Typy smluv
2 - Wiki Prohlížeč Wiki
Wiki stránky
Wiki soubory
Wiki prostory
Wiki styly stránek
Wiki styly uživatelské
3 - Nastavení Fronty souborů
Pravidla zpracování front souborů

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložkám Dokumenty, Obecné a Wiki ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Skupina Dokumenty obsahuje agendy umožňující pořizovat, evidovat, zobrazovat a hlavně zpracovávat dokumenty různých kategorií, připojovat je pak k dokladům vystavovaným v systému jako jejich Přílohy. Zpracováním dokumentu může dojít např. k jeho elektronickému odeslání, k vytvoření jiného dokladu v systému ABRA Gen apod. Dále je zde k dispozici jednoduchý interní editor. K dispozici jsou i agendy pro evidenci smluv, kterou využijete např. v rámci Ochrany dat a GDPR.

Skupina Wiki obsahuje agendy, které rozšiřují současné možnosti systému o možnost evidence informací encyklopedického charakteru systémem založeným na principu tzv. "wiki". Dále viz Wiki - obecně. Uživatel ji může využít např. k evidenci různých firemních postupů, know-how, příruček, pravidel apod. a může pak sloužit jako "znalostní databáze" všem pracovníkům, kteří mají k příslušné oblasti přístup.

Skupina Nastavení obsahuje agendy, které se váží k vytváření dokumentů a elektronické komunikaci. Využijete je, pokud chcete do systému ABRA Gen přijímat doklady doručené v elektronické podobě a umístěné na určitém místě na disku.

Do v. 9.02 včetně zde také byla k dispozici agenda "OLE dokumenty" a agenda "Typy dokumentů" . Dále viz Často kladené otázky - Agendy OLE dokumenty a Typy dokumentů - kde jsou?.