E-maily a interní vzkazy

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu E-maily a interní vzkazy.

1 - Elektronická komunikace Dokumenty
Doručené e-maily
Odeslané e-maily
Vzkazy
Naplánované úlohy
Přesměrování vzkazů
2 - Nastavení Účty odchozího serveru SMTP
E-mailové účty
Kontrolní body
Definice automatických vzkazů
Nastavení automatizačního serveru
Pravidla zpracování doručené e-mail. pošty

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce E-maily a interní vzkazy ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Ve skupině Elektronická komunikace jsou zahrnuty agendy, které se nějak týkají elektronické komunikace a vnitřního messagingu. Tj. zajištění vnitřních zpráv (posílání zpráv mezi uživateli), automaticky generovaných zpráv, tj. např. automatické zasílání vybraných reportů v zadané dny uživateli aj.), dále upozorňujících zpráv na základě definované události, která v systému nastane (např. zaslání zprávy uživateli, pokud dojde k zaplacení sledované faktury) či upozorňujících zpráv v jiných případech.

V rámci modulu je implementována i podpora práce s datovými schránkami.

Dále je zde k dispozici agenda pro správu dokumentů, která kromě archivace dokumentů, poskytuje i podporu pro elektronické odesílání dokumentů z firmy (např. odesílání ISDOC dokladů elektronicky odběratelům, odesílání různých výkazů státním institucím apod.) a pro příjem elektronických ISDOC dokladů do firmy od dodavatelů. Naplánované úlohy slouží pro podporu automatického spouštění zadaných úloh různého typu v zadaném čase - např. nějakého skriptu, uzávěrky skladu apod. a agendy pro podporu e-mailové komunikace.

Skupina Nastavení obsahuje agendy, které se k tomuto modulu váží a slouží pro různá nastavení, které je třeba provést, aby bylo možné elektronickou komunikaci a vnitřní messaging provozovat. Tj. nastavení SMTP a e-mailových účtů pro e-mailovou komunikaci, definice kontrolních bodů a automatických vzkazů pro zasílání automatických vzkazů, zadání pravidel, podle kterých se budou zpracovávat doručené e-maily atd. Dále je zde nastavení automatizačního serveru, který je nezbytný pro spouštění naplánovaných úloh.

Naplánované úlohy a Nastavení automatizačního serveru jsou paralelně dostupné též ze skupiny Administrace, kde jsou také popsány, jelikož neslouží pouze pro skupinu E-maily a interní vzkazy, ale i pro jiné typy úloh z jiných částí systému.

Viz též charakteristika modulu E-maily a interní vzkazy.

Do v. 10.02 byl tento modul dodáván pod názvem "Komunikace".

Do v. 9.02 včetně zde také byla k dispozici agenda "Doklady komunikace" . Dále viz Často kladené otázky - Agenda Doklady komunikace - kde je?.