Maloobchodní prodej

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Maloobchodní prodej.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Prodej Kasa
Dotyková kasa
Prohlížeč cen
Účtenky
Pohyby účtenek
Prodeje
Směny
Tržby
Výdeje z pokladních míst
Příjmy do pokladních míst
2 - Uzávěrka
Uzávěrka prodeje
Odvod tržeb
Prodejní reporty
3 - Nastavení Pokladní místa
Obsluhující
Slevy na kase
Zvláštní čárové kódy
Sady tlačítek dotykové kasy
Nastavení kas
Pokladní DPH indexy
Provozy
ČMI - Legálně relevantní části

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce Pokladní prodej ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Pokladní prodej je skupina speciálních agend určená pro realizaci rychlého prodeje. Pomocí těchto agend můžete realizovat prodej zboží v obchodech jak s obsluhou přes pult, tak v obchodech samoobslužných. Ovládání je optimalizováno tak, aby vlastní prodej od zadání prodejních položek, přes zadání platby až po tisk účtenek byl velmi rychlý a systém byl bez problému provozovatelný i ve větších obchodních střediscích. K dispozici je podpora směnného provozu.

Skupina Prodej - Obsahuje základní agendy pro realizaci prodeje agendy Kasa případně Dotyková kasa. Jejich dialog má zobrazen obsluhující na obrazovce a používá jeho funkce k prodeji. Dále jsou zde agendy poskytující informace o jednotlivých prodejích a další informace s prodejem související. V řadě z nich již nelze provádět žádné změny ani nastavení, slouží jen k prohlížení.

Skupina Uzávěrka - Obsahuje "uzávěrkové" agendy, které vytváří přehledy o realizovaných prodejích z hlediska prodaného zboží a následného zaúčtování (Uzávěrka prodeje) a z hlediska utržených peněz (Odvod tržeb). Používají se většinou jedenkrát za den pro uzavření denní práce. Časová návaznost jejich provedení (kterou dřív) není rozhodující.

Skupina Nastavení - Obsahuje agendy, které se používají jako první a slouží k nastavení a zadání základních informací nutných pro vlastní prodej. Musíte jimi projít před zahájením vlastního prodeje a nastavit v nich typy používaných periferních zařízení, práva uživatelů, nastavení pro zaúčtování a další. Znovu se do těchto agend vracíte jen příležitostně, např. při nástupu nového pracovníka, výměně pokladní tiskárny, zadání nové slevy a pod. Doporučený postup základních nastavení je uveden v kapitole Jak začít používat skupinu pokladní prodej.