Projektové řízení

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do skupiny Projektové řízení.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Projektové řízení Zakázky
Obchodní případy
Projekty
Aktivity
Reporty segmentace trhu a aktivit
Časový plán
Role
Pracovní kalendář

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce Projektové řízení ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Projektové řízení umožňuje sledování projektů, jejich podrobnou evidenci, co se týká členění na podprojekty, plánování jejich nákladů a výnosů, sledování reálu oproti plánu, případně zajištění zdrojů (řešitelů a jiných nepersonálních zdrojů) a jejich časové plánování. Jedná se tedy o skupinu agend umožňující zadávat a zobrazovat vše týkající projektového řízení, které vám umožní mj.:

  • řídit lidské zdroje
  • vykazovat reálně odpracované hodiny
  • sledovat výnosy, náklady a zisk, tedy výslednou rentabilitu
  • provádět dle údajů projektů vyúčtování a faktury (včetně možnosti plateb v hotovosti)
  • sdílet informace, dokumenty a komunikaci

Všechny agendy dostupné v této skupině jsou paralelně dostupné i z jiných částí systému. Zde jsou vypíchnuty znovu do samostatné skupiny, aby usnadnily práci uživatelům, kteří se chtějí v daný moment zabývat právě jen projektovým řízením.

Zakázky, Obchodní případy a Projekty jsou jedním ze základních číselníků systému ABRA Gen. Lze podle nich provádět datové řezy. Viz Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty. Všechny tyto číselníky pracují na stejném principu a všechny je možné využít pro projektové řízení. Typicky pro tento účel využijete jen jeden z nich.

Role a Pracovní kalendáře jsou potřebné k plánování a evidenci zdrojů k zajištění řízených projektů. K řízenému projektu je dále možno připojovat nebo zadávat aktivity, které dávají informaci o reálně stráveném čase. Zadané aktivity si lze přehledně prohlížet pomocí časových plánů s možností různých definic pohledů na časový plán (co a jak se má zobrazovat). Zobrazený plán lze samozřejmě rovnou upravovat, tj. záznamy plánovaných událostí (aktivit) rovnou v něm přidávat, opravovat či mazat. Jedná se v podstatě o přehledy vytížení zdrojů.