Restaurační prodej

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Restaurační prodej.

1 - Prodej Restaurační kasa
Restaurační dotyková kasa
Účtenky
Pohyby účtenek
Bony
Prodeje
Směny
Zrcadla
Tržby
Výdeje z pokladních míst
Příjmy do pokladních míst
2 - Uzávěrka Uzávěrka prodeje
Uzávěrka bonů
Odvod tržeb
Prodejní reporty
3 - Nastavení Pokladní místa
Obsluhující
Definice zrcadel
Slevy na kase
Sady tlačítek dotykové kasy
Mapy prodejních míst
Nastavení kas
Pokladní DPH indexy
Provozy
ČMI - Legálně relevantní části

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce Restaurační prodej ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Restaurační prodej je skupina speciálních agend určená pro realizaci prodeje s možností obsluhovat zároveň více otevřených účtů. Pomocí těchto agend můžete realizovat prodej v restauracích a jiných gastronomických provozech. Ovládání je optimalizováno tak, aby vlastní prodej od zadání prodejních položek, přes tisk objednávkových bonů, až po zadání platby a tisk účtenek, byl velmi rychlý a systém byl bez problému provozovatelný i ve větších restauracích, barech, pivnicích ap. K dispozici je podpora směnného provozu. Má úzkou návaznost na Gastrovýrobu, jelikož je schopen generovat podklady pro sestavení výrobních listů gastrovýroby na prodané gastrovýrobky (jídlo, nápoje, ...) v podobě tzv. bonů vznikajících při prodeji na restaurační kase, nebo případně prodává ze zásob výrobků, které vytvořila Gastrovýroba.

Mnohé agendy Restauračního prodeje jsou zcela shodné s agendami Pokladního prodeje. Tyto agendy nebudeme popisovat znovu zvlášť pro restaurační prodej, ale vždy se odkážeme na popis příslušné agendy v sekci pokladního prodeje, kde jsou popsány najednou pro oba moduly (s případným upozorněním na shodu či rozdíl, je-li to potřeba).

Agendy restauračního prodeje lze rozdělit do několika skupinek podle toho, k čemu slouží:

Skupina Prodej - Obsahuje základní agendy pro realizaci prodeje agendy Restaurační kasa případně Restaurační dotyková kasa. Jejich dialog má zobrazen obsluhující na obrazovce a používá jeho funkce k prodeji. Dále jsou zde agendy poskytující informace o jednotlivých prodejích a další informace s prodejem související. V řadě z nich již nelze provádět žádné změny ani nastavení, slouží jen k prohlížení.

Skupina Uzávěrka - Obsahuje "uzávěrkové" agendy, které vytváří přehledy o realizovaných prodejích z hlediska prodaného zboží a následného zaúčtování (Uzávěrka prodeje) a z hlediska utržených peněz (Odvod tržeb). Používají se většinou jedenkrát za den pro uzavření denní práce. Časová návaznost jejich provedení (kterou dřív) není rozhodující. Dále sem patří Uzávěrka bonů pro vytvoření potřebných vazeb do gastrovýroby.

Skupina Nastavení - Obsahuje agendy, které se používají jako první a slouží k nastavení a zadání základních informací nutných pro vlastní prodej. Musíte jimi projít před zahájením vlastního prodeje a nastavit v nich typy používaných periferních zařízení, práva uživatelů, nastavení pro zaúčtování a další. Znovu se do těchto agend vracíte jen příležitostně, např. při nástupu nového pracovníka, výměně bankovní tiskárny, zadání nové slevy a pod. Doporučený postup základních nastavení je uveden v kapitole Jak začít používat skupinu Pokladní prodej a Jak začít používat agendy skupiny Restaurační prodej.