Popis agend - uspořádání dle modulů - úvod

V této části příručky naleznete popisy jednotlivých agend, které jsou k dispozici v okně pro spouštění agend v rámci plné instalace produktu ABRA Gen pro MSSQL resp. ABRA Gen pro Oracle.

Pokud z nějakého důvodu provozujete pouze částečnou instalaci (některé celky jako např. Mzdy, Maloobchodní prodej apod. nemáte instalovány, pak je v okně pro spouštění agend neuvidíte), více viz Instalovatelné součásti).

V této sekci jsou odkazy na popisy agend, které jsou uspořádány tak, jak jsou uspořádány ikony s odkazy na agendy, je-li v okně pro spouštění agend nastaveno uspořádání dle modulů resp. dle modulů rozvětveně. Konkrétní popisy jednotlivých agend najdete v sekci Agendy (v uspořádání klasickém).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah a Jak začít, které rovněž naleznete v sekci Agendy vždy u příslušné skupiny agend.

Nejsou zde uvedeny popisy modulů, které se instalují zvlášť a katalogových doplňků. Ty naleznete v části Rozšiřující produkty.