Příprava programu k provozu

V této části je uveden doporučený rámcový postup, pokud si zavedení ostrého systému provádíte sami. Jedná se typicky o postup navazující na instalaci systému resp. první spuštění programu a přihlášení do systému: