Implementace - nastavení volitelná

Nastavení, která nejsou nezbytně nutná pro chod systému, avšak je více než vhodné je provést nebo minimálně zkontrolovat.

Bez provedení těchto nastavení před zahájením práce lze systém provozovat a tato nastavení si lze provést až během používání systému po pochopení jeho základních principů anebo není třeba je používat vůbec. Nicméně pokud půjde o ostrou instalaci, je samozřejmě více než účelné si je všechny provést před ostrým zahájením práce v systému ABRA Gen (viz Implementace - obecný postup).

Příklady: