Přihlášení uživatele

Po spuštění systému a příp. po výběru spojení na databázi a následném úspěšném provedení akce vyplývající ze stavu vybraného spojení se musí uživatel do systému přihlásit svým uživatelským jménem a heslem resp. přes přidělený token.

Volitelně je možné povolit také přihlášení s použitím samotného tokenu (bez uvedení přihlašovacího jména).

Přihlášení uživatele může proběhnout buď ručně, kdy se uživateli zobrazí Přihlašovací dialog, kde zadá své přihlašovací jméno a heslo (příp. token), nebo může proběhnout na pozadí pomocí nadefinovaných parametrů spuštění systému (parametry LoginName, Password). Další možností přihlášení uživatelů je přes doménový server, kdy zadávání jména a hesla resp. tokenu odpadá (ověření probíhá automaticky).

Přihlašovací jméno, heslo resp. token se zadává v agendě Uživatelé. Spustit agendu Uživatelé ale smí pouze uživatelé, kteří mají přiděleno privilegium Administrátor. Heslo si každý uživatel může změnit také v přihlašovacím dialogu.