Tisk. výstupy - základní informace

Výrobcem je dodáváno množství již nadefinovaných tiskových sestav. Jedná se o systémové tiskové sestavy. Tyto sestavy jsou určeny jednak pro tisk dokladů - výrobcem jsou označovány jako formuláře (např. tisk. sestava "Formulář faktury vydané") a jednak pro ostatní tisky (např. tisková sestava "Kniha faktur vydaných podle měn"). Dodávané systémové sestavy není možné modifikovat a jsou automaticky aktualizované pomocí update. Vy si můžete vytvořit libovolné množství svých vlastních sestav, např. pomocí kopie vybrané dodávané tiskové sestavy a její modifikací.

Je-li zapnuto duální oceňování, na vybraných výstupních formulářích se tisknou celkové částky v lokální i duální měně.

K dispozici je i možnost provádět tisky/exporty z otevřeného rozhraní obdobně jako je uvedeno v této kapitole (tj. obdobně jako z vizuálního klienta).