Věcný obsah - B2B exporty a importy

Systém ABRA Gen obsahuje velice rozsáhlé nástroje pro definování B2B exportů ze systému pro elektronickou komunikaci mezi uživateli systému ABRA Gen (B2B exporty a následné B2B importy) a dále s uživateli jiných ERP systémů, které podporují ISDOC elektronickou komunikaci. (V systému ABRA Gen viz B2B exporty do formátu ISDOC s možností elektronického podpisu, přijetí dokladu ISDOC). Teoreticky si můžete pro každý typ dokladu definovat několik definic exportů a určit si obsah každého z nich, samozřejmě závisí na tom, jestli takový export v praxi využijete.

Výsledkem B2B exportu je xml soubor v příslušném formátu s daty dle definice exportu. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

V následujících kapitolách naleznete: