B2B exporty do ISDOC formátu

V této kap. jsou uvedeny další informace k B2B exportům a to B2B exportům do formátu ISDOC.

B2B exporty do ISDOC formátu - název a elektr. podpis

Lze je provést pomocí funkce B2B exporty jednotlivých agend. B2B exporty určené pro export do formátu ISDOC mají uvedeno "ISDOC" ve svém názvu. V jakých agendách jsou k dispozici, viz B2B exporty do ISDOC podporované výrobcem.

B2B export do formátu ISDOC lze provádět i pro neplátce DPH. Viz položka Plátce DPH ve firemních údajích.

Definice exportů pro neplátce je ošetřena tak, že se příslušné tagy netvoří nebo jsou prázdné, viz např. tag <TaxPointDate>, AccountingSupplierParty.TaxScheme apod.

Tyto exporty do ISDOC formátu jsou výrobcem nadefinovány tak, aby se po exportu rovnou nabízela možnost vytvoření dokumentu. (Viz popis funkce Export a volby Vytvořit dokument u běžných def. exportů). V rámci zpracování takového dokumentu lze takto elektronicky předávané dokumenty elektronicky podepsat pomocí zaručeného elektronického podpisu a předat na výstupní komunikační kanál. Nicméně ISDOC dokument lze samozřejmě vytvářet i bez elektronického podpisu. Viz též Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC vydaných.

Exportní soubory do ISDOC formátu - struktura XML zjednodušeně

Na straně exportu vznikají ISDOC soubory pod názvem sestavovaným následovně:

Výchozí pojmenování vyexportovaného souboru:
'ABRAGx_ISDOC_' + zkratka dokl. + '-' + číslo dokl. + '-' + období dokl. + '.ISDOC'

Příklad:
Pro export FV: ABRAGx_ISDOC_FV-2356-2008.ISDOC
Pro export ZLV: ABRAGx_ISDOC_ZLV-12-2008.ISDOC

Vnitřně se jedná o XML soubory. Struktura souboru odpovídá požadavkům formátu ISDOC. Podrobná dokumentace formátu ISDOC není součástí této příručky a je k dispozici ke stažení např. na www.isdoc.org. Každý doklad i se svými řádky je jednoznačně identifikován pomocí unikátního identifikátoru UUID.