Editor sloupců (Editor definic sloupců)

Slouží k nadefinování obsahu a vzhledu seznamů zobrazovaných v různých záložkách jednotlivých agend (tj. definice zobrazení sloupců, jejich pořadí atd.). V dalším textu naleznete: