Editor výrazů

Nástroj, pomocí kterého můžete nadefinovat výrazové položky v účetních předkontacích, v panelech definovatelných údajů nebo výrazové položky v tiskových sestavách aj. Slouží pro snazší konstrukci výrazů s ohledem na správnost syntaxe atd. Dále naleznete popis těchto témat: