Vybrané parametry spojení na databázi

Jak bylo řečeno již v základní charakteristice systému, data jsou spravována relační transakční SQL databází (databázový server Firebird resp. ORACLE, MSSQL podle produktu ABRA Gen). Databázi specifikuje spojení na databázi (connection). Pro správu spojení na databázi je určen nástroj DBAdmin.exe. V něm si můžete definovat svá spojení na databáze a jejich parametry. Dále je uveden výčet parametrů spojení podstatných pro instalaci.

Pokud máte jednoduchou instalaci s jedním spojením a nepožadujete žádná specifika, nemusíte se parametry zabývat. V rámci instalace se v repositoři vytvoří spojení na databázi automaticky s defaultními hodnotami parametrů.