Parametry spuštění systému

Popis některých vybraných parametrů, se kterými může být systém ABRA Gen spuštěn z příkazové řádky. Pro zobrazení dalších parametrů použijte parametr help.

Pokud se systému ABRA Gen spustí s neexistujícím parametrem či s parametrem zapsaném v nesprávné syntaxi, systém na chybný parametr nereaguje a spustí se, jako by nebyl vůbec zadán.