Třída DataObject

Objekty této třídy jsou určeny k manipulaci s daty v systému (jinými slovy výkonné objekty určené k manipulaci s business objekty dané třídy). Tedy každá instance objektu třídy DataObject umí manipulovat s business objekty své třídy. Vytvořený DataObject je vždy vytvořený pro objekty určitých business objektů (např. pro skl. karty musíme mít jednu instanci, pro faktury jinou instanci atd.). Třída poskytuje základní prostředky pro vytváření nových objektů, jejich opravu a jejich mazání. Objekty DataObject se vytvářejí voláním metody Application.CreateObject().

Metody a vlastnosti: