Příklad 27 - Práce s chráněnými položkami

Následující příklad ilustruje základní práci s business objektem, obsahujícím položky chráněné systémem ochrany dat.

Dim mApplication, PersonObject, PersonData, mID 

' Přihlášení
Set mApplication = CreateObject("AbraOLE.Application")
mApplication.LogIn "Supervisor", "" 

' Vytvoření objektu - osoba
Set PersonObject = mApplication.CreateObject("@Person")
Set PersonData = mApplication.CreateValues("@Person") 

' Načtení osoby "B000000101" a nastavení titulu
mID = "B000000101"
Set PersonData = PersonObject.GetValues(mID)
if PersonData.Accessible("FirstName") then
  if (PersonData.ValueByName("FirstName") = "Vlastimil") then
    if PersonData.Accessible("Title") then
      PersonData.ValueByName("Title") = "Mgr."
    else
' následující řádek by skončil výjimkou
      PersonData.ValueByName("Title") = "Ing."
    end if
  end if
end if

' Validace osoby'
PersonObject.ValidateValues mID, PersonData

' Uložení osoby
PersonObject.UpdateValues mID, PersonData

Set mApplication = nothing