Web API a ochrana dat

V rámci zavedení obecné funkcionality ochrany dat do systému ABRA Gen došlo v REST API k určitým změnám, se kterými je při návrhu klientských aplikací zapotřebí počítat, aby během provozu nedocházelo k chybám. Tyto změny byly nezbytné pro plnohodnotnou implementaci ochrany dat. (Viz FAQ Jak se ochrana dat po zapnutí projeví a kde všude se projeví?)

Při práci s jakýmikoli daty obecně je zapotřebí brát v úvahu, že jejich dostupnost závisí na uživatelském účtu, který je používán k zasílání HTTP požadavků - práva jednotlivých uživatelů se obvykle liší.