Katalogové doplňky

Kromě modulů popsaných v kap. Charakteristika jednotlivých modulů a skupin agend integrovaných přímo v systému ABRA Gen a kromě modulů instalovaných samostatně a popsaných výše, jsou dále k dispozici různá drobnější řešení, která nějakým způsobem rozšiřují či doplňují jeho funkčnost. Může se jednat o řešení dodávaná jako:

Kromě "hotových" katalogizovaných řešení zmíněných výše mohou být k dispozici i jiná dodávaná např. jen ve formě instalační sady předpřipravené pro řešení určité problematiky, kterou ale bude nutno doplnit podle podmínek provozu vaší firmy apod. Dále si lze domluvit různé další zakázkové úpravy na přání dle vašich potřeb.

Dále mohou existovat další předpřipravená řešení jako např. Změna sazby DPH při prodeji (na kase pokladního/restauračního prodeje), Vazba na externí hotelový systém, Evidence nutričních hodnot aj. Viz též Často kladené otázky - k pokladnímu a restauračnímu prodeji.