Často kladené otázky k hlášením programu

Jak bylo objasněno v kap. technologie zpracování dat, ABRA Gen je databázový client/server systém postavený na objektovém programování. Tato skutečnost spolu se snahou tvůrců systému o jednotné a standardizované chování může někdy vést k tomu, že některá informační hlášení programu nemusí být na první pohled pro uživatele dostatečně srozumitelná, nemusí z nich být na první pohled zjevná příčina apod. V této kapitole zmíníme některá taková hlášení programu a příklady situací, kdy k nim může docházet a co by mohlo být jejich příčinou. (Účelem této kapitoly není výčet všech možných hlášení programu ani všech případů, kdy se mohou vyskytnout, ale jen uvedení několika příkladů).

Příklady informačních hlášení programu dále popsaných (formulace zde uvedené mohou být pouze přibližné, v konkrétním místě programu mohou být různě modifikovány):