Skupiny rolí - záložka Role

V záložce je zobrazen seznam rolí z agendy Role (na počátku prázdný), které patří do aktuální skupiny ze záložky Seznam. Tuto příslušnost rolí do skupin zde lze upravovat, tj. do skupin přidávat další role, odebírat je ze skupin apod. V seznamu jsou uvedeny k rolím stejné položky jako v agendě Role v záložce Seznam, podrobné informace k rolím pak získáte přímo v agendě Role v záložce Detail.

Seznam podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců.

Význam přiřazování uživatelů do skupin spočívá v jednodušší administraci práv, viz efektivní práva.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání resp. mazání uživatelů do skupin resp. ze skupin probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Zařadit F2 -

Umožní připojit roli z číselníku Rolí k aktuální skupině. Jinými slovy zařadí danou roli do aktuální skupiny. Tj. do zobrazeného seznamu rolí, které patří do aktuální skupiny, přidá další roli (další role). Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za role, které zatím do dané skupiny přiděleny nejsou.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Roli lze zařadit do skupiny i přímo z agendy Rolí z její záložky Skupiny. Odtud lze také roli přiřadit ke skupinám hromadně, ale opačně, tj. najednou zařadit jednu roli do více označených skupin.

Vyřadit F8 - Funkce inverzní k Zařadit. Umožní odpojit roli resp. označené role od aktuální skupiny. Jinými slovy vyřadí danou roli z aktuální skupiny. Daná role se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou rolí a aktuální skupinou.
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.