Naplánované úlohy a autoserver

V rámci systému ABRA Gen je možno využívat možnosti spouštění některých úloh automaticky bez dalšího zásahu uživatele. Jelikož se využití promítá do různých oblastí systému ABRA Gen, v této kapitole vysvětlíme obecný princip a z dalších částí helpu se sem budeme odkazovat, případně využití upřesníme právě pro danou oblast. Dále naleznete: