Adresář firem

Seznam firem (odběratelů, dodavatelů atd.) zadaných v systému.

Do v.9.02 byla na hlavní úrovni záložek k dispozici také záložka Osoby. Od v. 9.03 byla zrušena a nahrazena subzáložkou Osoby v detailu firmy.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Adresář nebo CRM při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Adresář nebo CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

K dvojímu výchozímu umístění ikony: Adresář firem je spolu s dalšími adresářovými agendami stěžejním modulem využívaným v celém systému a proto pro přehlednost jsou tyto agendy vypíchnuty zvlášť. Současně je ale jednou ze stěžejních agend CRM, viz dále. Tudíž z pohledu využití CRM je umístěn rovnou také mezi agendy CRM.