Předchůdci a následovníci firem

V praxi dochází často k tomu, že údaje o jednotlivých firmách je třeba v čase měnit a to někdy i zásadním způsobem. Přitom je ale potřeba, aby údaje na dokladech vystavených na "starou" firmu zůstaly nezměněny. Jelikož jak bylo zmíněno v úvodní kap. se na dokladech údaje firmy nijak nepamatují, ale pamatuje se jen odkaz na ni do adresáře, je v takové situaci třeba v adresáři záznam "staré" firmy zachovat, přitom si ale pamatovat, která firma patří ke které.