Aktivity - záložka Přílohy

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu. Zde např. veškerá obchodní korespondence, smlouvy apod. Další výklad a další příklady využití Dokumentů viz kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Přílohy - obecně.