Aktivity - záložka Historie

Záložka zobrazí k aktuální aktivitě ze záložky Seznam všechny navazující aktivity, tj. aktivity, které vznikly postupným předáváním funkcí Předat.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
K dokladu Číslo aktivity, ke které se vztahují zde zobrazené doklady.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání připojených dokladů probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Otevřít F6 -

Zobrazí aktivity ze záložky Historie k aktuálnímu záznamu aktivity ze záložky Seznam.

Funkce vyvolá znovu agendu Aktivity a otevře ji "přes" stávající agendu Aktivit. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Aktivit. Takto odtud vyvolaná agenda Aktivit se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktivity zobrazené v záložce Historie aktuální aktivity.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.).

Občerstvit F11

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.