Aktivity - záložka Začínáme

Jedná se o pomocnou záložku pro snazší orientaci v systému a v práci s ním. Zobrazuje základní informace o agendě a umožňuje rovnou vyvolávat některé vybrané funkce agendy a do jisté míry ji tak přímo odtud ovládat. Zda se záložka Začínáme zobrazuje a zda se použije jako výchozí záložka pro danou agendu po jejím otevření či nikoli, závisí na aktuálním nastavení pro daného uživatele.

Pravidla pro ovládání a použití této záložky a pravidla pro její zobrazování resp. používání jakožto výchozí záložky po otevření agendy jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Začínáme - obecně.