Call Centrum - záložka Historie volání

Na této záložce je možné vidět historii uskutečněných volání v daný den k monitorovanému telefonnímu přístroji ze záložky Hledání.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
K telefonnímu přístroji Číslo a jméno telefonního přístroje, který je v rámci spuštěné agendy Call Centrum aktuálně monitorován.

Dále záložka obsahuje needitovatelný seznam záznamů volání realizovaných v daný den (dle systémového data počítače) na telefonu aktuálně monitorovaném v dané agendě Call Centrum. Význam položek zobrazených v této záložce je popsán přímo v popisu agendy Historie volání. Tato záložka slouží k zobrazení seznamu volání a jen základních údajů o nich. Pokud si k nim potřebujete zobrazit detailní informace, musíte si daný hovor zobrazit na záložce Hledání funkcí Zobrazit. Pokud chcete prohlížet záznamy volání i za jiné dny, či tyto mazat, tisknout přehledy apod., musíte si otevřít přímo agendu Historie volání (což můžete provést rovnou odtud funkcí Agenda historie).

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu záznamů v této záložce.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Zobrazit F3 -

Zobrazí daný záznam volání v záložce Hledání, tj. tak, jako by dané číslo bylo právě na lince a byla vyvolána funkce Vyhledat s tím, že na záložce Hledání si pro zobrazení daných informací otevře vždy novou záložku typu Seznam nebo Detail a dohledané záznamy zobrazí v ní.

Zda se po dohledání zobrazí výsledky v záložce typu Seznam nebo Detail, závisí na tom, kolik záznamů bylo dohledáno. Dále viz popis v Panelu zobrazení seznamů a detailů dle dohledaných záznamů.

Agenda historie

F6

nebo

Shift +F6

-

Zobrazí záznamy historie volání přímo v agendě Historie volání. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Podle této volby funkce vyvolá agendu Historie volání a otevře ji buď "přes" agendu Call Centra anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda Historie volání se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy volání pro aktuální monitorovaný telefonní přístroj za aktuální datum.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.)

Zavolat F9   Umožní "zavolat" aktuální firmě nebo osobě, tj. k firmě resp. osobě uvedené v záznamu historie. Po vyvolání funkce se nejdříve zobrazí seznam existujících telefonních čísel k dané firmě či osobě. Po výběru telefonního čísla provede vytočení telefonního čísla prostřednictvím telefonního driveru.