Oblasti aktivit

Číselník oblastí aktivit nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Typy aktivit Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Oblasti můžete využít pro skupinování typů svých aktivit. Není povinné je používat, ale jejich používání může situaci zpřehlednit. Více viz CRM a aktivity obecně. Oblastí aktivit můžete mít založeno libovolné množství. V subzáložce Typy aktivit pak můžete stanovit, které typy aktivit spadají do jednotlivých oblastí. Pouze ty se pak budou nabízet při zadávání konkrétních aktivit v agendě Aktivity se zadanou oblastí.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).