Oblasti aktivit - záložka Typy aktivit

Záložka slouží pro přiřazení typů aktivit, které pro aktuální oblast aktivit ze záložky Seznam lze používat pro vystavování nových dokladů, viz výklad v kap. CRM a aktivity obecně.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených typů aktivit (na počátku prázdný), tj. typů aktivit k aktuální oblasti aktivit ze záložky Seznam. Tuto příslušnost typů aktivit k oblasti zde lze upravovat, tj. typy aktivit přidávat/odebírat.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
K typu aktivity Zobrazuje název oblasti aktivit, ke které patří přiřazené typy aktivit.

V needitovatelném seznamu řad se zobrazují základní údaje o každém typu:

Název Popis
Kód Kód typu nadefinovaný v číselníku typů aktivit.
Název Název typu nadefinovaný v číselníku typů aktivit.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Občerstvit F11 Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Připojit F2

Umožní připojit typ aktivit z číselníku Typy aktivit k aktuální oblasti aktivit. Tj. do zobrazeného seznamu typů aktivit, které náleží do dané oblasti aktivit, přidá další typ aktivit. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za typy aktivit, které dosud k dané oblasti aktivit připojeny nejsou.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odpojit F8 Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit typ aktivit resp. označené typy aktivit od aktuální oblasti aktivit. Daný typ aktivit se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným typem aktivit a aktuální oblastí aktivit.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.