Procesy aktivit

Číselník procesů aktivit nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Typy aktivit Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Procesy lze využívat pro zadávání do aktivit, např. pro jejich rozčleňování na menší celky. Více viz CRM a aktivity obecně. Procesů aktivit můžete mít založeno libovolné množství. V subzáložce Typy aktivit pak můžete stanovit, k jakým typům aktivit jednotlivé procesy patří. Pouze ty se pak budou nabízet při zadávání konkrétních aktivit v agendě Aktivity se zadaným typem aktivity.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).