Procesy aktivit - záložka Typy aktivit

Záložka slouží pro přiřazení aktuálního procesu aktivit ze záložky Seznam k typům aktivit, ke kterým patří, a určuje, zda daný proces aktivit lze používat pro vystavování nových dokladů se zadaným typem aktivit, viz výklad v kap. CRM a aktivity obecně.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených typů aktivit (na počátku prázdný), tj. typů aktivit k aktuálnímu procesu aktivit ze záložky Seznam. Tuto příslušnost typů aktivit k procesu zde lze upravovat, tj. typy aktivit přidávat/odebírat.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
K typu aktivity Zobrazuje název procesu aktivit, ke kterému patří přiřazené typy aktivit.

V needitovatelném seznamu řad se zobrazují základní údaje o každém typu:

Název Popis
Kód Kód typu nadefinovaný v číselníku typů aktivit.
Název Název typu nadefinovaný v číselníku typů aktivit.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Připojit F2

Umožní připojit typ aktivit z číselníku Typy aktivit k aktuálnímu procesu aktivit. Tj. do zobrazeného seznamu typů aktivit, ke kterým náleží daný proces aktivit, přidá další typ aktivit. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za typy aktivit, které dosud k danému procesu aktivit připojeny nejsou.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odpojit F8

Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit typ aktivit resp. označené typy aktivit od aktuálního procesu aktivit. Daný typ aktivit se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným typem aktivit a aktuálním procesem aktivit.

Proces a typ lze od sebe odpojit, i když je proces použitý v definici typu aktivity v položce Proces nebo již přímo na nějaké aktivitě daného typu. Pokud jej v typu aktivit ponecháte, bude se vám při zadávání nové aktivity předvyplňovat , nicméně takovou aktivitu nebude možno uložit. Proto doporučujeme si po odpojení procesu zkontrolovat definice typů aktivit.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.