Produkty

Tato agenda umožňuje definovat produkty, opravovat je atd.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Souvislosti Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Produkty umožňují jedno z možných členění aktivit, přičemž je lze využít různým způsobem. Produktem může být nějaký kontrakt, realizace nějaké dodávky klientovi, konkrétní výrobek apod. Všechny aktivity týkající se daného produktu můžete přiřazovat k danému produktu a sledovat tak, co vše se k danému produktu váže. Kromě tohoto klasického využití pro fyzické existující produkty můžete tuto agendu využít i libovolně jinak. Dalším možným členěním aktivit pracujícím na stejném principu, ale zcela nezávisle na produktech, jsou Projekty, příp. Obchodní případy a Zakázky. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Variant, jak využít Produkty je mnoho, zvláště pak v kombinaci s projekty, obchodními případy, zakázkami, středisky. Doporučujeme si jejich využití předem dobře rozmyslet v rámci implementace systému.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu produktů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých produktů zadáním položky Nadřízený produkt ke každému produktu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen.

Systém ABRA Gen umožňuje pak každý takový produkt přiřadit k jednotlivým aktivitám. Takto lze k sobě sdružovat různé záznamy aktivit, které se váží k jedné záležitosti - produktu. Následně je pak možno si za jednotlivé produkty pořizovat různé přehledy (např. výpis aktivit za jeden nebo více produktů apod.), přitom lze omezovat volitelně jen za vybrané produkty nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný produkt pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

Zda jsou položky pro zadání produktů na konkrétním záznamu aktivity k dispozici a zda jsou povinné, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity.