Typy aktivit

Číselník typů aktivit nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Řady aktivit Procesy aktivit Oblasti aktivit Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky CRM při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Typy aktivit slouží hlavně pro předvyplňování položek při zadávání konkrétních aktivit, aby pořizování dat bylo co nejefektivnější. Definice typů rovněž určuje, jaké položky se na aktivitě daného typu budou zadávat, zda budou povinné apod.

Typů aktivit můžete mít založeno libovolné množství. Aby bylo možné vystavovat aktivity daného typu, každý typ aktivity musí mít přiřazeny řady aktivit, které je možné pro daný typ aktivity používat, což lze provést mj. v subzáložce Řady aktivit v této agendě. Typy aktivit mohou být skupinovány do oblastí. Při zadávání aktivit pak můžete nejdříve vybrat příslušnou oblast a pak teprve jeden z typů aktivit, který do dané oblasti spadá. Pokud chcete oblasti zadávat, pak musí být typy aktivit přiřazeny k oblastem, do nichž patří, což lze provést mj. v subzáložce Oblasti v této agendě. Při zadávání aktivit můžete dále používat tzv. procesy. Aby bylo možné procesy na aktivitách daného typu zadávat, musí být procesy přiřazeny k typům aktivit, k nimž patří, což lze provést mj. v subzáložce Procesy v této agendě. Podrobněji viz Struktura dat, vazby v CRM.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).