Typy aktivit - záložka Oblasti aktivit

Záložka slouží pro přiřazení aktuálního typu aktivity ze záložky Seznam do oblastí aktivit, do kterých patří, a určuje, zda daný typ aktivity lze používat pro vystavování nových dokladů se zadanou oblastí aktivit, viz výklad v kap. CRM a aktivity obecně.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam oblastí aktivit (na počátku prázdný), do nichž je aktuální typ aktivity přiřazen, tj. oblastí aktivit k aktuálnímu typu aktivity ze záložky Seznam. Tuto příslušnost typu aktivit k oblastem aktivit zde lze upravovat, tj. oblasti aktivit přidávat/odebírat.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
K typu aktivity Zobrazuje název typu aktivity, která je přiřazená do zobrazených oblastí.

V needitovatelném seznamu řad se zobrazují základní údaje o každé oblasti:

Název Popis
Kód Kód oblasti nadefinovaný v číselníku oblastí aktivit.
Název Název oblasti nadefinovaný v číselníku oblastí aktivit.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Občerstvit F11 Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Připojit F2

Umožní připojit oblast aktivit z číselníku Oblastí aktivit k aktuálnímu typu aktivity. Tj. do zobrazeného seznamu oblastí aktivit, do kterých náleží daný typ aktivit, přidá další oblast aktivit. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za oblasti, které dosud k danému typu aktivit připojeny nejsou.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odpojit F8 Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit oblast aktivit resp. označené oblasti aktivit od aktuálního typu aktivit. Daná oblast aktivit se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou oblastí aktivit a aktuáním typem aktivit.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.