Typy aktivit - záložka Procesy aktivit

Záložka slouží pro přiřazení procesů aktivit, které pro aktuální typ aktivity ze záložky Seznam lze používat pro vystavování nových dokladů, viz výklad v kap. CRM a aktivity obecně.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených procesů aktivit (na počátku prázdný), tj. procesů aktivit k aktuálnímu typu aktivity ze záložky Seznam. Tuto příslušnost procesů aktivit k typům aktivit zde lze upravovat, tj. procesy aktivit přidávat/odebírat.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
K typu aktivity Zobrazuje název typu aktivity, ke které patří přiřazené procesy.

V needitovatelném seznamu řad se zobrazují základní údaje o každém procesu:

Název Popis
Kód Kód procesu nadefinovaný v číselníku procesů aktivit.
Název Název procesu nadefinovaný v číselníku procesů aktivit.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Občerstvit F11 Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Připojit F2

Umožní připojit proces aktivit z číselníku Procesů aktivit k aktuálnímu typu aktivity. Tj. do zobrazeného seznamu procesů aktivit, které náleží k danému typu aktivit, přidá další proces aktivit. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za procesy, které dosud k danému typu aktivit připojeny nejsou.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odpojit F8

Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit proces aktivit resp. označené procesy aktivit od aktuálního typu aktivit. Daný proces aktivit se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným procesem aktivit a aktuálním typem aktivit.

Proces a typ lze od sebe odpojit, i když je proces použitý v definici typu aktivity v položce Proces nebo již přímo na nějaké aktivitě daného typu. Pokud jej v typu aktivit ponecháte, bude se vám při zadávání nové aktivity předvyplňovat , nicméně takovou aktivitu nebude možno uložit. Proto doporučujeme si po odpojení procesu zkontrolovat definice typů aktivit.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.