Daňově uznatelné nerealizované kurzové rozdíly (KZN)

Agenda daňově uznatelných nerealizovaných kurzových rozdílů v sobě spojuje knihu těchto kurzových rozdílů a všechny funkce pro práci s nimi. Jedná se o daňově uznatelné závěrkové kurzové rozdíly z neuhrazených pohledávek/závazků, tj. k neuhrazeným k fakturačním dokladům a k neuhrazeným dokladům typu ostatní příjem/výdaj. Jedná se o nerealizované závěrkové kurzové rozdíly daňově uznatelné, (což je základní rozdíl od agendy kurzových rozdílů aktivních a pasivních, které jsou daňově neuznatelné).

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Cizí měny, je-li nastaveno Uspořádání klasické.