Přehled DPH

Agenda umožňuje vytvářet různé reporty DPH (ve formě tiskových sestav příp. exportů), které nepořídíte v agendě Uzávěrky DPH. (Např. přehledy dokladů, Souhrnná ES hlášení či jiné výkazy související s DPH vyžadované ze zákona). Do v. 14.53 byla určena i pro sestavení DPH přiznání a výkazu KV DPH.

Aktuálně je pro pořízení DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH primárně určena agenda Uzávěrky DPH (zavedená od v. 14.53).

Ta provede kromě sestavení samotného reportu z vybraných dokladů i zaarchivování údajů a uzavření dokladů, z nichž report sestavuje, čímž umožní pořizovat následně i např. dodatečná přiznání (u nichž se vykazují rozdílové údaje). K tomu není agenda Přehledy DPH určena (zde se jen vysčítávají data z aktuálně zahrnutých dokladů (aktuálně vybraných a aktuálně dostupných) za příslušné období, ale report neví nic o tom, jaké doklady byly či nebyly zahrnuty do reportu minule, zda nebyl nějaký dříve zahrnutý doklad později např. smazán apod.). Tiskové sestavy a exporty pro DPH přiznání a KV DPH/KH DPH v agendě Přehled DPH jsou dostupné pouze jako paralelní možnost, nicméně budou udržovány jen po omezenou dobu. Proto doporučujeme je zde nevyužívat a přeorientovat se na agendu Uzávěrky DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.