Definice pro DPH přiznání

Číselník definic pro DPH přiznání, které jsou podstatné pro správné sestavení DPH přiznání. Má význam jen pro plátce DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.