Dokumenty - záložka Revize

Záložka umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam sledovat jeho jednotlivé revize, tisknout si je, tisknout si rozdíly mezi nimi. Záložka je k dispozici pouze, je-li v parametrech systému použití revizí nastaveno.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Revize - obecně. Zde, jelikož se jedná o dokumenty, je navíc následující:

Ve spodní části záložky je zobrazen obsah dokumentu z revize, na níž stojí kurzor. Jak je zobrazen, závisí na kategorii dokumentu. Zde si lze prohlížet obsah dokumentu buď přímo anebo s aktivací vloženého dokumentu. Aktivovat lze dokument prostřednictvím funkce Aktivovat přímo zde v záložce Revize (tedy stejně jako je tomu v obsahu dokumentů v agendě Dokumenty). U dokumentů kategorie OLE dokument stačí dvojité kliknutí na obsah dokumentu, viz též popis Jak si prohlížet obsah OLE dokumentu. Aktuálně zobrazený obsah dokumentu můžete uložit (např. do souboru, příp. do schránky (dle kategorie dokumentu)) prostřednictvím funkce Uložit rovněž přímo zde v záložce Přílohy (tedy stejně jako je tomu v obsahu dokumentů v agendě Dokumenty).

Pro vlastní editování obsahu dokumentů slouží funkce, které jsou k dispozici pouze v editačním režimu přímo v agendě Dokumentů, viz funkce v záložce Obsah v agendě Dokumenty. U dokumentů kategorie OLE dokument opět stačí dvojité kliknutí v editačním režimu na obsah dokumentu. Viz též popis Jak editovat obsah OLE dokumentu.

Pod zobrazeným obsahem dokumentů je pak k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Přílohy

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Dále jsou zde dostupné funkce k připojenému dokumentu stejně, jako je tomu v záložce Obsah daného dokumentu mimo režim editace.

Název Kl. Doplňující popis
Aktivovat ALt+I Jedna z možností, jak prohlížet aktuální dokument. Viz popis téže funkce Aktivovat v agendě Dokumenty, viz vyvolání aktivace mimo režim editace.
Uložit do Alt+U Viz popis téže funkce Uložit do v agendě Dokumenty.