Tržby EET

Agenda tržeb EET. Jaké typy tržeb by měly podléhat EET, viz Tržby podléhající EET.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Elektronická evidence tržeb při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Elektronická evidence tržeb, je-li nastaveno Uspořádání klasické.